Změny v očkování psů a koček

Vážení klienti,
chtěli bychom Vás informovat, že od poloviny října 2023 došlo v naší ordinaci ke změnám v očkování. A to zejména v očkovacím schématu u mláďat (štěně, kotě) a v intervalech přeočkování jednotlivých infekčních onemocnění u dospělých zvířat (psů). Zároveň už od loňského roku dochází ke zvyšování cen vakcín, na které jsme již nuceni také reagovat.
Aktuálně se budeme řídit doporučením WSAVA (světová asociace veterinárních lékařů malých zvířat) ohledně vakcinace psů a koček.

Očkování proti infekčním chorobám

U psů se jedná o tato onemocnění:

Psinka, Parvoviroza, Hepatitida, Parainfluenza / psincový kašel, Leptospiroza

U štěňat je nutné, aby očkování proti infekčním chorobám bylo ukončeno nejdříve v 16ti týdnech věku zvířete. Přeočkování pak probíhá v 1 roce věku zvířete (dříve bylo přeočkování po 1 roce od posledního očkování). Dále pak již 1x ročně resp. 1× za 3 roky.

Očkování proti těmto chorobám není povinné, je však určitě více než doporučitelné, jelikož některá z těchto infekčních onemocnění se v České republice vyskytují a mohou mít těžký až fatální průběh. U těchto onemocnění jste byli zvyklí, že probíhalo každoročně proti všem výše uvedeným nemocem. Nyní se tedy budeme řídit doporučením, kdy u některých chorob (parainfluenza a leptospiroza) je nutné přeočkování každoročně, u zbývajících (psinka, parvoviroza, hepatitida) je postačující přeočkování 1× za 3 roky.

U koček se jedná o následující:

Caliciviroza, Herpesviroza, Panleukopenie

Podávají se celkem 3 dávky v odstupu 3–4 týdnů. U koťat je nutné ukončit očkování nejdříve v 16ti týdnech věku. Dále pak následuje přeočkování v 1 roce věku zvířete a dále v každoročních intervalech.

Očkování proti vzteklině

Očkování proti vzteklině je v České republice u psů ze zákona povinné. Někteří výrobci vakcín mají schválený interval očkování 3 roky, což už ale několik let používáme.

Jaké jsou tedy změny pro majitele?

Pro Vás jako pro majitele se ale v zásadě nic nemění. Nadále zůstává to, že očkování vašeho mazlíčka čeká každý rok. Očkovaný však bude jen proti některým chorobám každoročně a proti dalším 1x za 3 roky.

Vaše dotazy rádi zodpovíme v ordinaci nebo přes e-mail luxova@vetmnisek.cz